Anualitat 2014

Des de Gener 2014 fins a Desembre 2014 el Servei d’Instrumentació Científica ha gestionat la sol·licitud de 199 peticions d’ús.
El 96,5% corresponen a peticions de personal intern de la Universitat Miguel Hernández d’Elx de les quals, el 54% corresponen a nous usuaris. El 3.5% restant correspon a entitats externes a la Universitat Miguel Hernández d’Elx ja siguen públiques o privades. Aquestes entitats són:

  • 2 Universitats, una espanyola i una altra estrangera;
  • 1 centre de recerca estranger;
  • 3 empreses externes espanyoles;
  • 1 associació espanyola i 1 client particular.
    17 novembre 2016